Välkommen till Vemmenhögsbygdens naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden är en ideell förening med syfte att informera och skapa opinion inom natur- och miljövårdens område. Vi verkar bland annat för: – Större variation och mångfald i landskapet – Naturlig lövskog istället för granskog – Slingrande åar och bäckar med odlingsfria zoner – Fler småvatten och våtmarker – Kretsloppstänkande

Läs mer