Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Richard Bergendahl, Kläggeröd 426, 275 64 Blentarp,
tel: 0411-471 11, 0709-66 00 51.
Internetsekreterare: Kim Niia, Villie 44, 274 62 Rydsgård,
tel: 0705-415 519.
Protokollsekreterare: Jonathan Olofsgård, Ugglevägen 4, 274 33 Skurup,
tel: 0411-409 03, 0735-338 180.
Kassör: Kåre Kennemo, Tillufsgränd 1,  271 46 Ystad , tel: 0411-533 453.
Ledamot: Evy Ljungström, Soltergatan 1B, 271 50 Ystad, tel 0411-148 47.
Ledamot: Erik Renfors, Trunnerup 1210, 27462 Rydsgård, tel: 0411-447 08, 0708-692 215.
Ledamot: Britt Andersson, Hedvägen 6, 274 56 Abbekås, tel: 0411-533 308.
Suppleant: Stig Bengtsson, Långgatan 8, 274 32 Skurup, tel: 0411-438 69.
Suppleant: Erika Persson, Mossby 52, 274 53 Skivarp, tel: 0411-303 65.