Holkverkstad tillsammans med Lufsarna

Under lördagen den 20 oktober kommer Naturskyddsföreningen att anordna holkverkstad för Friluftsfrämjandets lufsargupp kl 09-13. Vi har för ändamålet fått låna Mackleanskolans slöjdsal och fått allt nödvändigt material alldeles gratis av XL-Bygg. Tack för det! Under holkverkstaden kommer alla deltagare få möjlighet att bygga en mesholk och en holk för rödstjärt.

Läs mer

Välkommen till Vemmenhögsbygdens naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden är en ideell förening med syfte att informera och skapa opinion inom natur- och miljövårdens område. Vi verkar bland annat för: – Större variation och mångfald i landskapet – Naturlig lövskog istället för granskog – Slingrande åar och bäckar med odlingsfria zoner – Fler småvatten och våtmarker – Kretsloppstänkande

Läs mer